دکتور مهدي مقتدائي

اخصائي العظام و زمالة جراحة الرکبة

دکتر مهدی مقتدایی

متخصص ارتوپد فلوشیپ جراحی زانو

متولد 1352 در شهر قم است. او در سال 78 توانست مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کند.
پس از آن دکتر مقتدائی، تخصص ارتوپدی خود را در سال 84 از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کرد. همچنین او دارنده مدرک فلوشیپ جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز است.
دکتر مهدی مقتدائی اکنون استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران است. او به عنوان متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو تعویض مفصل، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی در مطب خود واقع در خیابان گاندی مشغول به فعالیت است.
دکتر مقتدائی عضویت در کمیسیون پزشکی قانونی، شورای عالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل، ریاست پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
وی همچنین یکی از اعضای انجمن AOTRAUMA بوده است.
سوابق تحصیلی
دکترای حرفه ای: پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378
دکترای تخصصی: ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384
فلوشیپ: جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران

تماس سریع با پزشک