دکتور مهدي مقتدائي

اخصائي العظام و زمالة جراحة الرکبة

انواع کیست‌های زانو را بشناسید

انواع کیست‌های زانو را بشناسید

انواع کیست‌های مختلفی در زانو ایجاد می‌شود که هر کدام علائم و عوارض خاصی به دنبال دارند در نتیجه روش‌های درمانی متفاوتی نیز...

خوابیدن بعد از تعویض مفصل زانو

خوابیدن بعد از تعویض مفصل زانو

خوابیدن بعد از تعویض مفصل زانو اهمیت زیادی دارد زیرا در طول خواب، بدن امکان بهبود و بازسازی مفصل زانو را دارد. هنگام خوابیدن،...

سن مناسب جراحی پای پرانتزی

سن مناسب جراحی پای پرانتزی

سن مناسب برای جراحی زانوی پرانتزی بستگی به شرایط و نیازهای هر فرد دارد. اما به طور کلی، درمان زانوی پرانتزی ممکن است در هر سنی...

علت سوزش زانو چیست؟

علت سوزش زانو چیست؟

سوزش زانو یکی از عارضه‌هایی است که ممکن است برای ناحیه زانو رخ دهد.  التهاب بخشی از زانو که داری مایع مفصلی است می تواند از اصلی...

سن مناسب جراحی تعویض مفصل زانو

سن مناسب جراحی تعویض مفصل زانو

سن مناسب جراحی تعویض مفصل زانو به موارد مختلفی مانند شدت آسیب، توان فیزیکی فرد، تأثیر آسیب مفصل بر کیفیت زندگی و … بستگی دارد....

تماس سریع با پزشک